Gian hàng đảm bảo - Mạng Thương mại Điện tử Quảng Ngãi

Đang ở: Trang chủ > Gian hàng đảm bảo

Gian hàng đảm bảo

2009-04-19 20:34

 

Các đối tượng cửa hàng xác thực?

"Chứng nhận cửa hàng" dịch vụ là một dịch vụ công nhận tính xác thực danh tính chủ sở hữu. PM, số điện thoại người bán hàng hoặc quản trị viên Thư điện tử của cách thức thông qua nhà ga và áp dụng để xác nhận. Sau khi các quản trị viên kiểm toán xác nhận danh tính thực sự của chủ sở hữu, bạn có thể mở chứng nhận.

Thông qua việc xác nhận danh tính chủ sở hữu thực sự hiệu quả, cung cấp một mức độ nhất định sự tự tin và đảm bảocho người mua trong quá trình giao dịch trực tuyến.

Cấp giấy chứng nhận:
Email: info@055.vn
Administrator: 0995 055 055


Mạng thương mại điện tử Quảng Ngãi
Địa chỉ: Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Website: www.055.vn - www.choquang.com
Điện thoại: 0995 055 055 - 0987148979
Email: info@055.vn

Bài trước : Xin lỗi bạn, tạm chưa có thông tin này.

Bài sau: Xin lỗi bạn, tạm chưa có thông tin này.

Hotline: 0995 055 055 | ssc_seller
Chào mừng bạn đến với Mạng Thương mại Quảng Ngãi | Gian hàng trực tuyến | Mua bán - Rao vặt - Quảng cá0